Ferrari 125S 1947

Author: Jomar Machado

Software: 3ds Max + Mental Ray + Photoshop

Description: Ferrari 125S, was the first car bearing a Ferrari’s name to win a race.

El Ferrari 125S fue el primer auto llevando el nombre de Ferrari en ganar una carrera.